Prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno: Pavol Zbončák

Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca

IČO:  448 63 136

DIČ:   1078215116

IČ DPH: neplátci DPH

Spoločnosť zapísaná: v ŽR: Číslo živnostenského registra: 520-21831

Bankové spojenie: SK 1811000000002934477063 ( Tatra banka)

( ďalej ako,, poskytovateľ“)Portál umožňuje zverejňovať ponuky podnikateľských subjektov nájme obchodníkov.

 Cenník pre obchodníkov: Tento cenník platí pre obchodníkov rovnako ako na Coolinzercia.sk tak aj na Zaskveleceny.sk 
 
https://www.zaskveleceny.sk/obchodne-podmienky

 ďalej len prevádzkovateľ. 


2.Obchodník, ktorí má záujem aby sa jeho obchod a aj produkty z obchodu zobrazovali v katalógu Zaskveleceny.sk je povinný zaslať prevádzkovateľovi portálu aktuálny súbor XML. Súbor XML  môže byť v špecifikácii Google product feed, Heureka, Zbozi.cz. V prípade ak by mal obchodník súbor v inej špecifikácii je potrebné napísať nám na náš e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

Pri poskytovaní našich služieb rešpektujeme Vaše práva a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pravidlá, ktorými sa riadime pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o Vašich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Zaskveleceny.sk alebo dobrými mravmi. 

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam portálu/katalógu Zaskveleceny.sk

5. Vložený inzerát, bude zverejnený po dobu 12 mesiacov. Po tejto lehote, bude predajca upovedomený e-mailom či chce pokračovať v inzercii produktov aj nasledujúce obdobie 12 mesiacov. V prípade, že áno tak bude potrebné zaslať aktualizovaný súbor XML.

6. Portál umožňuje zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov. Užívatelia môžu inzerovať aj priamo svoju podnikateľskú činnosť na portáli Coolinzercia.sk môžu inzerovať aj obchodníci, ktorý majú E-shop. Portál pôsobí aj ako katalóg tovaru.

 1. Prevádzkovateľ portálu Coolinzercia.sk a Zaskveleceny.sk  iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť ponúkaných veci. Portál/katalóg Coolinzercia.sk a Zaskveleceny.sk nie je E-SHOP.

  8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 

  9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Zaskveleceny.sk ani za spôsob akým služby Zaskveleceny.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 

  10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Coolinzercia.sk a  Zaskveleceny.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Zaskveleceny.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 

  11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb portálu a zároveň aj katalógu Zaskveleceny.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Zaskveleceny.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 

  12. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Portálu/katalógu upravovať alebo inovovať. 

  13. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Zaskveleceny.sk ponúka. 

  14. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. 

 

 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť