• Home
 • /
 • PODMIENKY A CENNÍK INZERCIE

Podmienky využívania služieb serveru Coolinzercia.sk

1. Coolinzercia.sk je internetová stránka prevádzkovaná fyzickou osobouAndrea Zbončáková IČO: 47000902

ďalej len prevádzkovateľ.

2. Portál Coolinzercia.sk prijíma inzerciu do kategórii: Autá, Deti, Elektro, Hudba, Knihy, Mobily, Motorky, Nábytok a bývanie, Najlepšie ubytovanie, Oblečenie a obuv, Počítače, Práca, Reality, Služby, Športové potreby, Starožitnosti, Stavba a záhrada, Stroje a náradie, Zdravie a krása, Zvieratá. Každá jedná kategória ma aj svoje podkategórie.

Na inzertnom serveri Coolinzercia.sk je zakázaná inzercia:

 • Nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;
 • chudnutia;
 • Multilevel a províznych systémov;
 • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 • práce s poplatkom vopred;
 • kopírovania diskiet, CD, DVD;
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;
 • tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);
 • kópií, napodobenín, padelkov;
 • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.;
 • dokladov a technických preukazov;
 • pohonných hmôt;
 • výkupu;
 • erotických inzerátov, erotických pomôcok;
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • eKníh;
 • zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel;
 • liekov a potravinových doplnkov;
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu;
 • bitcoinov, litecoinov

Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

 • názov a predmet firmy
 • minimálne požiadavky na žiadateľa/mzda
 • predmet práce

Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí.Pokiaľ sa na serveri objaví „zakázaný“ inzerát, bude zmazaný.

Pri poskytovaní našich služieb rešpektujeme Vaše práva a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Coolinzercia.sk alebo dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Coolinzercia.sk.

5. Vložený inzerát bude zverejnený po dobu 36 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 50.

6. Stránky umožňujú zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia môžu inzerovať aj priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária môže inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom,a samozrejme v inzeráte zverejní názov alebo svoju  web stránku …), ale môže inzerovať aj konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať  konkrétny voz, ale aj svoje služby a firmu ako celok. Coolinzercia.sk  je aj katalóg firiem.

7.  Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Coolinzercia.sk ani za spôsob akým služby Coolinzercia.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Coolinzercia.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Coolinzercia.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Coolinzercia.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Coolinzercia.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

12. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

13. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Coolinzercia.sk ponúka.

14. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

15.  Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar